Όροι Χρήσης

  1. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.easis.gr προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του υπηρεσίες ενημέρωσης και χρήσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης e-ασις. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
  2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://www.easis.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της εφαρμογής και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτής προς τους χρήστες.
  3. Ο ιστότοπος https://www.easis.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του τη δυνατότητα υποβολής σχολίων και ερωτημάτων. Οι απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από τους διαχειριστές της εφαρμογής για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση της.
  4. Το λογισμικό e-ασις συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του κατά τη διαδικασία της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη ή/και κατά την επικοινωνία με τους διαχειριστές της εφαρμογής. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας, για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες και για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία, όπου αυτό απαιτείται. Ο ιστότοπος https://www.easis.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Η εφαρμογή e-ασις δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους.
  5. Το λογισμικό e-ασις δεν συλλέγει καμία προσωπική πληροφορία κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς και το ιατρικό τους απόρρητο δεν αποθηκεύονται ποτέ στην εφαρμογή e-ασις.
  6. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η εφαρμογή e-ασις δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται την καταλληλότητα και σωστή λειτουργία του λογισμικού και δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη χρήση του. Ο τελικός χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα και απόδοση της εφαρμογής.
  7. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων για σκοπούς πληροφόρησης. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του e-ασις και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
  8. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών και ιδιοκτητών της εφαρμογής e-ασις και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Ο διαχειριστής του λογισμικού e-ασις διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.
Loading...