Πολιτική Απορρήτου

  1. Το λογισμικό e-ασις συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του κατά τη διαδικασία της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη ή/και κατά την επικοινωνία με τους διαχειριστές του. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας, για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες και για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία, όπου αυτό απαιτείται. Ο ιστότοπος https://www.easis.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Η εφαρμογή e-ασις δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους.
  2. Το λογισμικό e-ασις δεν συλλέγει καμία προσωπική πληροφορία κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Δεδομένα που σχετίζονται με τους ασθενείς και το ιατρικό τους απόρρητο δεν αποθηκεύονται ποτέ στην εφαρμογή e-ασις.
  3. Τα δεδομένα που συλλέγει η εφαρμογή e-ασις κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού είναι το Ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ, η ιατρική ειδικότητα, το username του ιατρού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και η διεύθυνση e-mail του. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής και για την επικοινωνία με τον χρήστη.
  4. Τα δεδομένα που συλλέγει η εφαρμογή e-ασις κατά την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση e-mail αυτού.
Loading...