Γενικές Πληροφορίες

Η διαδικτυακή εφαρμογή "e-ασις" είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σχεδιασμένο με έμφαση στην ταχύτητα και την απλοποίηση της διαδικασίας. Ενσωματώνει όλες τις βασικές λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σε αναβαθμισμένη μορφή, δίνοντάς στους χρήστες της τη δυνατότητα να αυξήσουν την απόδοσή τους και να μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο.

Η εφαρμογή ξεκίνησε ως Διπλωματική Εργασία από τον Κυριακούλη Νικόλαο, στα πλαίσια των σπουδών του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε ώστε να εξυπηρετεί όλες τις βασικές λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ιατρούς σε πραγματικές συνθήκες.

Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε η εφαρμογή e-ασις, από τα πρώτα στάδια της ανάλυσης της ιδέας μέχρι και την τελική υλοποίηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση της με τους χρήστες της. Αρχικά αναλύθηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα και ελλείψεις του υπάρχοντος Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αναζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους. Ακολουθώντας πιστά τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν μια εφαρμογή τέτοιου τύπου και αναζητώντας συνεχώς τρόπους για περαιτέρω βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων δυνατοτήτων δημιουργήθηκε ένα πολύ γρήγορο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Τέλος, μέσα από ενδελεχείς ελέγχους εξασφαλίστηκε η σωστή λειτουργία και η υψηλή απόδοση της εφαρμογής.

Έχοντας θέσει τον χρήστη ιατρό στο επίκεντρο της εφαρμογής e-ασις και έχοντας ως στόχο την αξιοποίησή της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, επιζητούμε συνεχώς παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις από πραγματικούς χρήστες, ώστε να προσφέρουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς ένα λογισμικό το οποίο θα ανταποκρίνεται με ακρίβεια και επιτυχία στις απαιτήσεις σας. Γι' αυτό, εφαρμογή e-ασις διατίθεται για ένα διάστημα εντελώς δωρεάν σε όλους τους χρήστες της, υπάρχοντες και νέους, με σκοπό τη συγκέντρωση σχολίων και κριτικών για το έργο μας. Με τις προτάσεις σας συμβάλετε στη μελέτη μας, όπου επιχειρούμε να καταδείξουμε πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή στη σχεδίαση εφαρμογών που παρέχονται από το Δημόσιο ή από άλλους φορείς.

Κάθε ιατρός που διαθέτει λογαριασμό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει το e-ασις. Αφού εγγραφείτε στην εφαρμογή εντελώς δωρεάν, θα μπορείτε πλέον να εισέλθετε στο σύστημα με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό που διαθέτετε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του e-ασις.

Loading...